KIẾN THỨC BẤT ĐỘNG SẢN

Quy trình pháp lý của một dự án đầu tư xây dựng

I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1. Quy trình xin chủ trương đầu tư

2. Quy trình quy hoạch

3. Quy trình giao đất, thuê đất, giải phóng mặt bằng

II. Giai đoạn thực hiện đầu tư

  • Giao đất, thuê đất
  • Đóng tiền sử dụng đất, phí trước bạ
  • Chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Khảo sát xây dựng

2. Đầu tư xây dựng

3. Thi công, xây dựng và kết thúc dự án

Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button0942636318
Close