KIẾN THỨC BẤT ĐỘNG SẢN

Tại sao cần Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500

Khi nhà đầu tư đang nghiên cứu đầu tư một dự án đang trong giai đoạn triển khai thì luôn được nhân viên tư vấn giới thiệu là dự án đã có quyết đinh 1/500. Vậy quyết định 1/500 là gì, có ý nghĩa như thế nào đối với một dự án.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 và khoản 2 Điều 24 của Luật Xây dựng thì quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị gồm hai loại: quy hoạch 1/2000 và quy hoạch chi tiết 1/500.

  • Quy hoạch chi tiết 1/2000:

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 được lập ra để định hướng quy hoạch cho cả một khu đô thị với mục đích là để quản lý quy hoạch cho cả một khu vực rộng lớn trong đô thị.

  • Quy hoạch chi tiết 1/500:

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 là triển khai và cụ thể hoá quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000. Quy hoạch 1/500 phải gắn liền với một dự án đầu tư cụ thể. Các chỉ tiêu về xây dựng phải có mà quy hoạch 1/500 phải thể hiện như: dân số, hệ số sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến trúc, công trình hạ tầng, kiến trúc/ thiết kế chi tiết của từng lô đất, đánh giá môi trường… Quy hoạch 1/500 là cơ sở để được cấp giấy phép xây dựng và ra sổ. Việc thực hiện bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án đầu tư xây dựng để kinh doanh thường do doanh nghiệp tổ chức lập. Chi phí cho việc lập quy hoạch sẽ tính vào chi phí của dự án.

Các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 1/500:

  • Bộ Xây dựng.
  • UBND cấp tỉnh.
  • UBND cấp huyện.
Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button0942636318
Close