KIẾN THỨC BẤT ĐỘNG SẢN

Thời hạn sử dụng nhà chung cư là bao lâu

Đa số khách hàng mua chung cư hiện tại đang nhầm lẫn giữa khái niệm “Thời hạn sử dụng nhà chung cư” và “Thời hạn giao đất, thời hạn sử dụng đất”. Dẫn tới sự băn khoăn nếu mua căn hộ chung cư thì sẽ được quyền sở hữu lâu dài hay 50 năm.

1. Quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Niên hạn sử dụng nhà chung cư được ghi rõ tại Khoản 1 Điều 99 Luật Nhà Ở năm 2014:

“Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.”

Cách tính thời hạn theo cấp công trình xây dựng dựa trên phụ lục phân cấp các loại công trình xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ xây dựng, quy định:

Công trình cấp 4 có niên hạn sử dụng dưới 20 năm;

Công trình cấp 3 có niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm;

Công trình cấp 2 có niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm;

Công trình cấp 1 và công trình đặc biệt có niên hạn sử dụng trên 100 năm.

Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định sau đây:

(a) Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 110 của Luật này;

(b) Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở; nội dung văn bản thông báo phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy định tại khoản 3 Điều này. Nhà nước hoặc hoặc Chủ đầu tư sẽ có phương án bồi thường hoặc hỗ trợ tái định cư cho chủ sở hữu nhà chung cư.

2. Thời hạn giao đất, thời hạn sử dụng đất

Thời hạn xét duyệt giao đất cho chủ đầu tư tối đa không quá 50 năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai. Thời hạn giao đất này chỉ có ý nghĩa phòng ngừa việc Chủ đầu tư được giao đất quá lâu nhưng vẫn chưa triển khai dự án gây lãng phí tài nguyên đất, quỹ đất mà lại không phát huy được giá trị gia tăng của đất.
Quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai: “Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.”

Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button0942636318
Close